Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia

 

 

Zapraszamy do udziału w Laboratorium Psychofizjologii  Zdrowia (Instytutu Psychologii UAM, Kampus Ogrody). Badania są elementem realizacji grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/25/N/HS6/00814). 

Polega ono na grze w FIFA 19 i oglądaniu fragmentów filmów, mogących wywoływać różne emocje, w tym emocje negatywne. W trakcie badania mierzone są reakcje fizjologiczne. Trwa około 120 minut.

W podziękowaniu za udział w badaniu otrzymasz dwa vouchery na bilet do Multikina na dowolny seans filmowy 2D. Dodatkowo istnieje również możliwość otrzymania pisemnego zaświadczenia o udziale w badaniach naukowych w roli osoby badanej.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się poniżej.

W trakcie badania będzie analizowana praca układu sercowo-naczyniowego. W związku z tym w badaniu mogą wziąć udział tylko osoby, które nie mają zdiagnozowanych chorób serca i układu krwionośnego. Nie mogą w nim również brać osoby z otyłością, czyli o BMI powyżej 30 (można to obliczyć np. tutaj: bmi-online.pl).

kierownik projektu: mgr Maciej Behnke
opiekun naukowy projektu: prof. UAM dr hab. Łukasz D. Kaczmarek

Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Instytut Psychologii
ul. Szamarzewskiego 89AB
60-568 Poznań

E-mail: macbehnke@gmail.com

Aby zarejestrować swój udział, przejdź do formularza:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAks0bm0W8m11Cj8wXPDp5KBNUMkRPNkdUUUpERFpBODlMMjZYNk1KNTdJTS4u

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, rejestracja nie gwarantuje udziału w badaniu.

INFORMACJA DLA OCHOTNIKÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BADANIU

CEL I OPIS BADANIA:

 • Badanie, w którym będzie Pan uczestniczył, ma na celu poznanie psychologicznych i fizjologicznych aspektów rywalizacji esportowej. Polega ono na grze w FIFA 19 i oglądaniu fragmentów filmów, mogących wywoływać różne emocje, w tym emocje negatywne. Badanie może być stresujące. Poziom stresu może być porównywalny z udziałem w turnieju esportowym.
 • Wyniki badania są ważne dla zrozumienia psychologicznych uwarunkowań gry w sytuacji esportów rywalizacyjnych. Wyniki mogą pomóc w opracowywaniu lepszych strategii wspierania esportowców.

POMIARY W TRAKCIE BADANIA:

 • W trakcie badania rejestrowane będą: 1) ekspresja mimiczna twarzy 2) ilość wykonywanego ruchu oraz 3) parametry fizjologiczne, m.in. częstość bicia serca oraz częstość oddechu.
 • W zależności od opinii kardiologa, będziemy zachęcać do skontaktowania się z lekarzem w celu dokonania dalszych obserwacji. W trakcie podpisywania zgody na udział w badaniu, będzie Pan proszony o wyrażenie zgody na przesłanie informacji na temat ewentualnych zaobserwowanych nieprawidłowości.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU:

 • Udział w badaniu jest dobrowolny i w każdym momencie (także po rozpoczęciu badania) może Pan się z niego wycofać bez podawania powodu.
 • Przed rozpoczęciem badania zostanie Pan poproszony o podpisanie formularza zgody na udział w badaniu oraz formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych. Formularz zgody stanowi potwierdzenie zapoznania się i przyjęcia zaproponowanych zasad udziału w badaniu.

NAGRODA ZA UDZIAŁ W BADANIU

 • Po zakończonym badaniu w podziękowaniu za czas poświęcony na udział w badaniu otrzyma Pan dwa bilety do kina.

PRAWA UCZESTNIKA BADANIA

 • W trakcie badania może Pan zadawać pytania dotyczące własnej roli w prowadzonym badaniu. Osoba prowadząca badanie jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na Pana pytania. W niektórych przypadkach, ze względu na cel badań, może poprosić, o poczekanie na odpowiedź do końca badania. Jeżeli dana informacja jest dla Pana ważna dla podjęcia decyzji o udziale, może Pan w takiej sytuacji odmówić udziału w badaniu.
 • Pan w trakcie kolejnych 3 miesięcy poprosić o usunięcie z bazy swoich wyników i danych. Bierzemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo wyników Pana badań oraz danych osobowych. Pana dane będą przechowywane na nośnikach chronionych hasłem, a następnie przechowywanych w bezpiecznych pomieszczeniach. Osoby trzecie nie będą miały dostępu do danych.
 • Ze względu na troskę, o jakość Administratorem Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.badań prosimy, aby przez okres 6 miesięcy nie opisywać tego co działo się w trakcie badania innym osobom, które potencjalnie mogą zostać uczestnikami tego badania. Dla dobra badań, oczekujemy, że wszystkie osoby badane będą miały ten sam zakres wiedzy na temat badania w momencie jego rozpoczęcia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
 • Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy iod@amu.edu.pl.
 • Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu naukowego.
 • Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.
 • Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dostęp do Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, tj. członkowie zespołu realizującego projekt badawczy.
 • Posiada Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Ma Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje będą rozpatrywane indywidualnie. Wszelkie decyzje nie będą opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW BADANIA

Miejsce badania

Badanie będzie miało miejsce w Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia. Laboratorium znajduje się przy ul. Szamarzewskiego 89 (kampus Ogrody), budynek AB, sala 63 (po wejściu do budynku korytarzem prosto i w prawo). Po przybyciu na miejsce prosimy poczekać przy drzwiach do sali.

Przygotowanie do badania

 1. Na dwie godziny przed badaniem prosimy: nie pić kawy, herbaty ani innych napojów zawierających kofeinę, nie pić alkoholu, nie palić papierosów, nie przyjmować leków bez recepty. Na godzinę przed badaniem prosimy nie jeść, ograniczyć aktywność fizyczną.
 2. Na ilustracji zamieszczonej po lewej stronie zaznaczono miejsca przymocowania sensorów na klatce piersiowej i plecach. W wypadku osób o silnie owłosionej skórze na potrzeby badania może być konieczne wygolenie niewielkiego kawałka skóry w miejscu przymocowania sensora. Ponadto w trakcie badania będzie mierzona również ilość ruchu wykonywanego przez uczestników badania. W tym celu sensory zostaną umiejscowione na prawym nadgarstku oraz przy obu kolanach i obu kostkach. Sensory zostaną umieszczone za pomocą pasków mocujących sensor wokół kończyny.

Odwołanie badania

Jeśli z jakichkolwiek powodów nie może Pan wziąć udziału w umówionym badaniu, prosimy o informację (e-mail, SMS lub rozmowa telefoniczna). W przypadku choroby lub znaczącego negatywnego wydarzenia życiowego prosimy o umówienie się na inny termin.

Dodatkowe pytania

Jeżeli ma Pan jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące badania lub jeśli chciałby Pan otrzymać końcowy raport z wynikami badań z tego projektu, prosimy o kontakt z kierownikiem projektu: mgr Maciej Behnke, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Szamarzewskiego 89, 60 – 568 Poznań, e-mail: macbeh@amu.edu.pl.

Skip to content