Władze dziekańskie i administracja

Dziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki

Prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

Ukończył z wyróżnieniem i Medalem UAM studia magisterskie w zakresie politologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM uzyskał również stopień doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Kieruje Zakładem Systemów Politycznych.

Kontakt: murbansk [at] gmail.com

www: Mariusz Urbański

Prodziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki ds. Współpracy

prof. UAM dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak

Prodziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki ds. Dydaktyki

dr Monika Zielona-Jenek

Prodziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki ds. Studenckich

prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. Studiów Niestacjonarnych

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. Studiów Niestacjonarnych

dr Sławomir Jabłoński
tel.: 61 829 23 01

JulitaWojciechowska

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. Studiów Dziennych

dr Julita Wojciechowska
tel.: 61 829 2138

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. Studiów z Kognitywistyki

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. Studiów z Kognitywistyki

dr inż. Marcin Jukiewicz
tel.: 61 829 2099

Biuro Obsługi
Wydziału

oraz

Organizacja
Dydaktyki

Dyżury dla studentów:
od poniedziałku do piątku 9.00 – 14.00

Kierownik

mgr inż. Agnieszka Weltrowska

tel.: 61 829 23 07

Studia podyplomowe

mgr Monika Mielcarek
urlop

Organizacja dydaktyki

mgr Katarzyna Koralewska
tel.: 61 829 23 97

dyżur telefoniczny: pn-pt, godz. 10:00-12:00 tel. 667 169 216

Współpraca z otoczeniem

lic. Maria Krych
tel.: 61 829 21 02

Informatyk

mgr Michał Kosakowski
tel.: 61 829 21 31

Wprowadzanie zmian do USOS

lic. Marlena Janasik
tel.: 61 829 23 05

dyżur telefoniczny: pn-pt, godz. 10:00-12:00 tel. 667 161 439

Sprawy naukowe, obsługa grantów

mgr Natalia Skrzypczak
tel.: 61 829 23 10

BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW
Studenci udający się do Biura Obsługi Studenta (budynek C, parter) powinni uprzednio ustalić termin wizyty. 
Biuro czynne jest w godz. 9.00-14.00. BOS dyżuruje również w wybrane soboty.
Koordynator BOS,
sprawy stypendialne i bytowe
Koordynator USOS
mgr Honorata Matuszak
tel: 61 829 22 53
mgr Nikodem Kałek
tel. 61 829 21 43
Psychologia
st. mgr – rok II, V;
niest. mgr – rok III, IV
Psychologia
st. mgr – rok I, III, IV;
niest. mgr – rok II
Psychologia
niest. mgr – rok I, V
mgr Agnieszka Babińska
tel.: 61 829 21 12
Anna Mikołajczyk
tel.: 61 829 21 17
mgr Paulina Wieloch
tel.: 61 829 22 56
Kognitywistyka
mgr Paulina Wieloch
tel.: 61 829 22 56
Skip to content