prof. UAM dr hab. Adamczyk Katarzyna (1)

Funkcje pełnione na UAM:

 • 2020 – Członek Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu.
 • 2018 – Członek Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu.
 • 2016 – 2017 – Przedstawiciel pracowników niesamodzielnych w Radzie Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 • 2012-2016 – Przedstawiciel pracowników niesamodzielnych w Radzie Instytutu Psychologii UAM.

Prowadzone zajęcia:

 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium fakultatywne Związki miłosne w dorosłości
 • Wykład w j. angielskim Psychology of intimate and close relationships

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

1. Adamczyk, K., Barr, A., & Segrin, Ch. (2021). Relationship status and mental and physical health among Polish and American young adults: The role of relationship satisfaction and satisfaction with relationship status. Applied Psychology-Health and Well Being, doi:10.1111/aphw.12248
2. Adamczyk, K., Morrelli, N., Segrin, Ch., Jiao, J., Park, J. Y., & Villodas, M. T. (2021, in press). Psychometric analysis of the Dating Anxiety Scale for Adolescents in samples of Polish and U.S. young adults: Examining the factor structure, measurement invariance, item functioning, and convergent validity. Assessment.
3. Adamczyk, K. Current and Future Paths in Research on Singlehood (2021). In R. J. Coplan, J.C. Bowker, & L. J. Nelson (Eds.), The Handbook of solitude: Psychological perspectives on social isolation, social withdrawal, and being alone (pp. 163-177). The 2nd edition. Wiley Blackwell Press.Wiley.com
4. Adamczyk, K. Trepanowski, R., Celejewska, A., & Ganclerz, M. (2020). Development of the Polish-language Riverside Life Satisfaction Scale and its further validation. Journal of Personality Assessment, 102(6), 817-832. doi: 10.1080/00223891.2019.1674317.
5. Hopmeyer, A., Terino, B., Adamczyk, K., et al. (2020). The lonely collegiate: an examination of the reasons for loneliness among emerging adults in college in the Western United States and West-Central Poland. Emerging Adulthood, doi: 10.1177/2167696820966110
6. Adamczyk, K. (2018). Direct and indirect effects of relationship status through unmet need to belong and fear of being single on young adults’ romantic loneliness. Personality and Individual Differences, 124, 124-129. doi:https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.12.011.
7. Adamczyk, K. (2017). Direct and indirect effects of relationship status through satisfaction with relationship status and fear of being single on Polish young adults’ well-being. Personality and Individual Differences, 111, 51–57. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2017.01.05
8. Adamczyk, K. (2017). Going beyond relationship status: A cross-sectional and longitudinal investigation of the role of satisfaction with relationship status in predicting Polish young adults’ mental health. Journal of Social and Clinical Psychology, 36(4), 196-215. doi: 10.1521/jscp.2017.36.4.265
9. Adamczyk, K. (2017). Voluntary and involuntary singlehood and young adults’ mental health: an investigation of mediating role of romantic loneliness. Current Psychology, 36(4), 888-904. doi: 10.1007/s12144-016-9478-3
10. Adamczyk, K. (2016). An investigation of loneliness and perceived social support among single and partnered young adults. Current Psychology, 35(4), 674–689. doi: 10.1007/s12144-015-9337-7

 

Ważniejsze publikacje

W pracy pt. „Relationship status and mental and physical health among Polish and American young adults: The role of relationship satisfaction and satisfaction with
relationship status” udało się nam pokazać, iż status związku nie jest jedynym czynnikiem determinującym zdrowie psychiczne i dobrostan, a istotną rolę w tej zależności pełni satysfakcja ze związku. Dodatkowo, relacja między statusem związku a zdrowiem psychicznym może się różnie manifestować w zależności od kontekstu społeczno-kulturowego.

Wybrane osiągnięcia naukowo - badawcze:
Granty

Projekt „Życie w pojedynkę w ujęciu teorii niejasnej straty: Relacja między życiem w pojedynkę a zdrowiem psychicznym w perspektywie moderacyjnej i mediacyjnej funkcji wybranych czynników psychologicznych”. Konkurs NCN Sonata Bis 9 (Nr rej. 2019/34/E/HS6/00164). Kierownik projektu. Okres realizacji projektu: 2020-2025.

Projekt „Posiadanie vs. brak partnera życiowego a zdrowie psychiczne i fizyczne młodych dorosłych w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki: Badania longitudinalne” (UMO-2014/13/B/HS6/01382). Projekt polsko-amerykański realizowany we współpracy z partnerem amerykańskim (The University of Arizona, USA). Projekt realizowany w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Narodowe Centrum Nauki; konkurs OPUS 7. Kierownik projektu. Okres realizacji projektu: 2015-2019.

Projekt „Postawy wobec małżeństwa, miłości i seksu jako predyktory posiadania versus braku partnera życiowego w okresie wczesnej dorosłości – badania longitudinalne” (UMO-2012/05/D/HS6/03000). Narodowe Centrum Nauki; konkurs SONATA 3. Kierownik projektu. Okres realizacji projektu: 2013 -2016.

Projekt APPARENT: „Transition to parenthood: International and national studies of norms and gender division of work at the life course transition to parenthood” (Starting Grant (StG), SH2, ERC-2010-StG). European Research Council (ERC) (Europejska Rada ds. Badań Naukowych). Okres realizacji projektu: 2011-2016. Charakter udziału w projekcie: Wykonawca. Kierownik projektu: Prof. dr. Daniela Grunow, Sociology of Social Change, Faculty of Social Sciences, Goethe-University, Frankfurt am Main, Germany.

Nagrody i wyróżnienia za działalność naukowo-badawczą

2016 – Stypendium naukowe Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe w roku 2015.
2015 – 2018 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.
2014 – Nagroda Naukowa przyznana w finale XIV edycji Nagród Naukowych „Polityki” 2014 w dziedzinie nauk społecznych

Wyjazdy zagraniczne

09.07.2018 – 13.07.2018 – Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Germany. wyjazd w ramach umowy bilateralnej. Opiekun wyjazdu: Prof dr. Rainer Reisenzein, Wydział Psychologii.
05.07. 2018 – 06.07. 2018 – ERASMUS Plus (Staff Mobility for Teaching). Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, Germany. Opiekun wyjazdu: Prof. Dr. Margarete Boos, Institut für Psychologie Sozial- und Kommunikationspsychologie.
20.02.2015 – 01.03.2015 – Uniwersytet w Liège (Belgia). Opiekun naukowy stażu: Dr Salvatore d’Amore, Chef de Service de Clinique Systémique et Psychopathologie Relationnelle. Gran przyznany przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach umowy bilateralnej.

Zainteresowania badawcze:
 • psychologiczne uwarunkowania, korelaty i konsekwencje życia w pojedynkę
 • psychologia związków intymnych
 • psychologia pozytywna
 • adaptacja kulturowa i walidacja narzędzi badawczych
Realizowany obecnie projekt badawczy:

Obecnie realizuję projekt badawczy dotyczący życia w pojedynkę w ujęciu teorii niejasnej straty. Badania w ramach projektu stanowią badania mieszane, tzn. w ramach projektu prowadzimy badania jakościowe oraz badania ilościowe. Nasz projekt stanowi pierwszy projekt, który wprowadza perspektywę psychologii pozytywnej do badań nad życiem w pojedynkę. Innymi słowy, stanowi on pierwszą propozycję skierowania zainteresowania badaczy, skupiających się dotychczas na negatywnych konsekwencjach życia w pojedynkę, ku pytaniu o to, jak osoby żyjące w pojedynkę niwelują negatywne konsekwencje życia w pojedynkę jako niejasnej straty poprzez różne strategie radzenia sobie. Oczekujemy, iż nasz projekt dostarczy szerokiego zakresu danych i wyników jakościowych oraz ilościowych o charakterze podłużnym. Wyniki te pozwolą przede wszystkim określić nie analizowaną w badaniach wcześniej buferującą rolę strategii radzenia sobie z niejasną stratą oraz niejednoznacznością obecnych w życiu osób nie posiadających partnera/partnerki/ męża/żony dla zdrowia psychicznego, mierzonego w terminach pozytywnych wskaźników (dobrostan) oraz negatywnych wskaźników (lęk, depresja, stres, używanie substancji psychoaktywnych). Badania jakościowe oraz podłużne badania ilościowe umożliwią nam z kolei na połączenie subiektywnej i obiektywnej perspektywy ujmowania życia w pojedynkę oraz ukazanie procesu radzenia sobie z niejasną stratą oraz niejednoznacznością poprzez stosowanie różnych strategii radzenia sobie z nimi przez osoby nie posiadające partnera/partnerki.

Współpraca z otoczeniem społeczno - gospodarczym:
 • Przygotowanie autorskiego artykułu pt. Dlaczego Król jest goły? do spektaklu „Nowe szaty Króla” w reż. A. Romańskiego (data premiery: 08.06.2019) na zlecenie Teatru Animacji w Poznaniu.
 • Opracowanie wraz ze studentami ulotki edukacyjnej „Święta a rozwój dziecka” dla rodziców dzieci z Przedszkola „Leśne Duszki” w Zakrzewie (gmina Dopiewo) (edycja XII 2018 i XII 2019).
 • Organizacja zbiórki darów dla zwierząt ze schroniska w Skałowie. Zbiórka darów odbyła się w grudniu 2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych UAM, a jej inicjatorem i koordynatorem był Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM ds. studenckich Pan dr Mariusz Szynkiewicz.
 • Wypowiedź dla serwisu PAP Nauka w Polsce (04.09.2015) „Psycholog bada, czy posiadanie partnera wpływa na zdrowie”:
  http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,406334,psycholog-bada-czy-posiadanie-partnera-wplywa-na-zdrowie.html
Skip to content