Zaznacz stronę
dr Joanna Zinczuk-Zielazna

dr Joanna Zinczuk-Zielazna

dr Joanna Zinczuk-Zielazna Podstawowe informacje: e-mail: jzinczuk@amu.edu.pl Dyżury dla studentów: tabela Pokój: 104 Telefon: 618292137 Orcid: https://orcid.org/0000-0003-2521-0322 Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM124742/ Funkcje...
Adamczyk Katarzyna2

Adamczyk Katarzyna2

Adamczyk Katarzyna2 Podstawowe informacje: e-mail: Dyżury dla studentów: tabela Pokój: Telefon: Orcid: Researchportal: www: Funkcje pełnione na UAM: Prowadzone zajęcia: Praca naukowo – badawcza Wybrane publikacje:   Ważniejsze publikacje:   Wybrane...
Adamczyk Katarzyna2

Adamczyk Katarzyna

prof. UAM dr hab. Adamczyk Katarzyna (1) Podstawowe informacje: Katarzyna.Adamczyk@amu.edu.pl Dyżury dla studentów: tabela Pokój: 104 Telefon: 618 292 137 https://orcid.org/0000-0002-7612-8380 https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM190791/ Funkcje pełnione...
Zakład Psychologii Społecznej

Zakład Psychologii Społecznej

Zakład Psychologii Społecznej Obszary badawcze: Diagnozowanie kompetencji społecznych Psychologiczne mechanizmy wpływu społecznego Psychologiczne uwarunkowania postaw i zachowań...
Skip to content