Współpraca

Społeczna Rada Pracodawców

Społeczna Rada Pracodawców Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM jest ciałem konsultacyjnym i doradczym, działającym na rzecz wspierania rozwoju Wydziału, a także rozwoju współpracy pomiędzy WPiK UAM a podmiotami społeczno-gospodarczymi. Jako ciało opiniotwórcze ma wpływ na kształtowanie polityki edukacyjnej Wydziału oraz na dostosowanie i upraktycznienie programów studiów tak, aby umiejętności absolwentów WPiK były zgodne z oczekiwaniami ryku pracy.
Regulamin Rady Pracodawców WPiK UAM
Lista osób zaproszonych do współpracy w ramach Rady Pracodawców WPiK UAM
Protokoły z posiedzeń Rady Pracodawców WPiK UAM

Współpracują z nami:

Fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
Polskie Stowarzyszenie Pomocy chorym na Fenyloketonurię i choroby Rzadkie „Ars Vivendi”, Raszyn
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej im. Prof. Z. Bizonia, Warszawa
Centrum Inicjatyw Senioralnych, Poznań
Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, Warszawa
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Warszawskie Koło Psychoanalizy Lacanowskiej New Lacanian School, Warszawa
Fundacja CISZUM, Poznań
Fundacja Tęczowe Rodziny, Poznań
Międzynarodowy projekt “Doing Right(s). Innovative tools for professionals working with LGBT families”
Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej Poznań
Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju “Vinea”, Poznań
Przedszkole Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren, Poznań
Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii, Biuro w Zielonej Górze
Towarzystwo Poligrodzianie
Fundacja Uniwersytet Dzieci
Fundacja Pro Maxima
Polskie Stowarzyszenie Pracy i Organizacji
Placówki terapeutyczne, instytucje medyczne
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna USWPS, Poznań
Konsorcjum Medyczne Amika we Wrześni
AMONARIA Ośrodek terapii psychiatrycznej i psychologicznej
Psychologiczno-seksuologiczny Ośrodek Rozwoju i Terapii PORT
Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wronkach
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań
Szpital Wojewódzki dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Psychicznego Katharsis, Poznań
Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt, Poznań
Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu
Regionalna Wojskowa Poradnia Psychologiczna w Poznaniu
Centrum Analizy Transakcyjnej (CAT), Poznań
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. Poznań
Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci Centrum ZERO-PIĘĆ Poznań
Instytucje administracji publicznej (urzędy, służby mundurowe)
Zespół Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii
Zespół Ekspertów do akredytacji jednostek ubiegających się o prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego i staży specjalizacyjnych w dziedzinie psychoseksuologii
Areszt Śledczy w Międzyrzeczu
Urząd Miasta Poznania
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Wydział Komunikacji Społecznej
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania
Instytucje oświatowe (szkoły, przedszkola)
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Poznaniu
Wyższa Szkoła Uni-Terra Poznań
Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie
Szkoła Podstawowa nr 83 im. Emilii Waśniowskiej (Łejery) w Poznaniu
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Przedszkole nr 87 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 18 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 22 w Poznaniu
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta Poznań
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych Poznań
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Opactwie
Szkoła Podstawowa w Rogalinie im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Janickiego w Cieninie Zabornym
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r.
Przedszkole nr 1 „Bajkowy Zamek” Poznań
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki.
Prywatne Przedszkole Kropka Poznań
Przedszkole „Leśne Duszki” w Zakrzewie
Grupa uczniów z VIII LO w Poznaniu tworząca projekt „Wyloguj się do życia”
Grupa uczniów klas licealnych z LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu oraz III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu
Zespół Szkół Im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy/Poznań
XXXVIII Dwujęzyczne LO im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, Poznań (klasy patronackie)
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Poznaniu
Przedsiębiorstwa, firmy szkoleniowo-konsultingowe
Blue Business Media Sp. z o.o, Kraków
Agencja Reklamowa Zero 2, Poznań
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych
Everest Finanse SA, Poznań
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
WilsonHCG Poland, Warszawa
HRO Recruitment, Warszawa
Vector Synergy Sp. Z o.o
Negocjator – Akademia Treningu i Psychoedukacji, Poznań
LUMEN – Grupa Konsultingowo-Szkoleniowa w Poznaniu
Komputronik S.A.
Andrewex Sp. z o.o
Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla ludności (prywatne „gabinet”)
Poznańskie Centrum Psychodynamiczne
Gabinet Psychologiczny i Psychoterapeutyczny Beisert Maria
Agnieszka Izdebska Pracownia Psychologiczno-Seksuologiczna
Pracownia Psychologiczna „Bliżej”, Poznań
Inne
Uniwersytet III Wieku w Poznaniu
Centrum Edukacyjno-Formacyjne Archidiecezji Gnieźnieńskiej pw. św. Wojciecha w Gnieźnie
Miesięcznik „Twoje Dziecko”
Projekt edukacyjny Świadoma Mama
Johnson&Johnson
Organy wymiaru sprawiedliwości
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
Sąd Rejonowy w Kościerzynie
Sąd Rejonowy w Poznaniu
Sąd Rejonowy w Szczecinie
Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald
Prokuratura Rejonowa w Żaganiu

Współpraca do roku 2010.

Skip to content