Zakład Psychologii Społecznej

Obszary badawcze:

  • Diagnozowanie kompetencji społecznych
  • Psychologiczne mechanizmy wpływu społecznego
  • Psychologiczne uwarunkowania postaw i zachowań konsumentów
Skip to content